Petit SM Viltspår

Petit SM Viltspår 2016

1. Hedarnas Zenta Äg. Kjell Skoog
2. Around Quite Special Äg. Kennel Around och Paul Liderud
3. Around halleluja Moment Äg. Mona Edén, Förare Annicka Löfgren
4. Around Special Effects Äg. Bo & Maud Ehlin
5. Smebäckens Tillie Tee Tee Äg. Eije & Gunilla Frid, Förare Lisa