Vår verksamhet

 Verksamhetsplan för 2016 antagen av årsmötet
  • Att digitalt ge ut fyra nummer av Petitbladet, varav ett dubbelnummer
  • Fortsätta utveckla klubbens hemsida.
  • Via avelsrådet bistå med råd och värna rasens fysiska, mentala och jaktliga egenskaper.
  • Hjälpa våra medlemmar med valphänvisning.
  • Anordna Petitmästerskapet i drevprov.
  • Anordna Petitmästerskapet i viltspår.
  • Utnämna årets Petit utställning, viltspår och drevprov.
  • Aktivt arbeta för ett ökat antal medlemmar.
  • Arbeta för ett ökat intresse för drevprov.
  • Aktivt arbeta för att få fler medarbetare till styrelse, kommittéer och redaktionen.
  • Ordna bra och snabb bevakning av SBaK´s utställningar och rapportera via hemsidan.
  • Anordna en officiell utställning i samband med årsmötet.
  • Anordna medlemsträffar runt om i landet.
  • Arbeta med revidering av RAS

Ett övergripande mål för klubbens arbete, som ständigt gäller, är att verka för att Petit Basset Griffon Vendéen följer fastställd rasstandard, som har sitt ursprung i Frankrike och att rasen behåller sina särdrag. Dit hör stor jaktlust och ett fantastiskt temperament. En odåga i skogen och en ängel i hemmet som det står i rasstandarden. I det arbetet har klubben tagit fram Rasspecifika Avels Strategier, kallad RAS, för vardera rasen. Du hittar dem under här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *